تبلیغات
سبک تای کیک بوکسینگ استان فارس - مسئولین


مسئولین کمیته های سبک تای کیک بوکسینگ استان فارس

مشاور سبک : آقایان دکتر حمید رضا نعمتی و مهندس فرشید نظری

دبیر سبک : آقای محمد پورزال

مسئول کمیته آموزش : آقای حمید خاوند اردکانی

مسئول کمیته انفورماتیک : سرکار خانم یاسمن پیمان

مسئول کمیته روابط عمومی : آقای محمد علی طاقه دلشاد

مسئول کمیته تبلیغات : آقای ایمان افروزان

مسئول کمیته داوران : آقای محمد ستوده پور

مسئول کمیته مسابقات : آقای یحیی کیانی

مسئول کمیته شهرستانها : آقای محمد پورزال


.: Weblog Themes By BlackSkin :.